15 đề ôn tập học kỳ 1 Toán 11 năm học 2020 – 2021 – Đặng Việt Đông


Tài liệu gồm 361 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Việt Đông, tuyển chọn 15 đề ôn tập học kỳ 1 Toán 11 năm học 2020 – 2021, các đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút, có đáp án và lời giải chi tiết.

Mục lục tài liệu 15 đề ôn tập học kỳ 1 Toán 11 năm học 2020 – 2021 – Đặng Việt Đông:
+ Đề số 01: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 2).
+ Đề số 02: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 26).
+ Đề số 03: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 53).
+ Đề số 04: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 73).
+ Đề số 05: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 95).
+ Đề số 06: 35 câu trắc nghiệm & 02 câu tự luận – 90 phút (Trang 116).
+ Đề số 07: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 144).
+ Đề số 08: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 170).
+ Đề số 09: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 189).
+ Đề số 10: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 214).
+ Đề số 11: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 240).
+ Đề số 12: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 271).
+ Đề số 13: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 294).
+ Đề số 14: 35 câu trắc nghiệm & 04 câu tự luận – 90 phút (Trang 322).
+ Đề số 15: 25 câu trắc nghiệm & 05 câu tự luận – 90 phút (Trang 345).Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH