50 dạng toán phát triển đề minh họa THPT QG 2020 môn Toán lần 1

Tài liệu gồm 778 trang, được biên soạn bởi tập thể quý thầy, cô giáo nhóm GeoGebra Pro, tuyển tập 50 dạng toán phát triển đề minh họa THPT QG 2020 môn Toán lần 1, giúp học sinh ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2019 – 2020.

Dạng toán 1. Phép đếm.
Dạng toán 2. Cấp số cộng – cấp số nhân.
Dạng toán 3. Sử dụng các công thức liên quan đến hình nón.
Dạng toán 4. Xét sự đơn điệu dựa vào bảng biến thiên.
Dạng toán 5. Thể tích khối lăng trụ đều.
Dạng toán 6. Giải phương trình – bất phương trình logarit.
Dạng toán 7. Sử dụng tính chất của tích phân.
Dạng toán 8. Cực trị hàm số.
Dạng toán 9. Khảo sát hàm số – nhận dạng hàm số, đồ thị.
Dạng toán 10. Sử dụng tính chất của logarit.
Dạng toán 11. Tính nguyên hàm bằng cách sử dụng tính chất của nguyên hàm.
Dạng toán 12. Khái niệm số phức.
Dạng toán 13. Bài toán tìm hình chiếu của điểm trên mặt phẳng tọa độ.
Dạng toán 14. Xác định tâm, bán kính, diện tích, thể tích của mặt cầu.
Dạng toán 15. Xác định vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.
Dạng toán 16. Phương trình đường thẳng.
Dạng toán 17. Xác định góc giữa hai đường thẳng, đường thẳng và mặt phẳng, hai mặt phẳng.
Dạng toán 18. Đếm số điểm cực trị dựa vào bảng biến thiên.
Dạng toán 19. Tìm giá trị lớn nhất- giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn.
Dạng toán 20. Biến đổi biểu thức lôgarit.
Dạng toán 21. Phương trình, bất phương trình mũ và logarit.
Dạng toán 22. Khối trụ.
Dạng toán 23. Liên quan giao điểm từ hai đồ thị.
Dạng toán 24. Nguyên hàm cơ bản.
Dạng toán 25. Toán thực tế sử dụng hàm mũ và lôgarit.Dạng toán 26. Tính thể tích khối lăng trụ đứng.
Dạng toán 27. Tiệm cận của đồ thị hàm số.
Dạng toán 28. Tính chất đồ thị – hàm số – đạo hàm.
Dạng toán 29. Ứng dụng tích phân.
Dạng toán 30. Các phép toán số phức.
Dạng toán 31. Biểu diễn hình học của số phức.
Dạng toán 32. Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian.
Dạng toán 33. Viết phương trình mặt cầu.
Dạng toán 34. Phương trình mặt phẳng liên quan đến đường thẳng.
Dạng toán 35. Tìm véc-tơ chỉ phương của đường thẳng.
Dạng toán 36. Tính xác suất của biến cố bằng định nghĩa.
Dạng toán 37. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
Dạng toán 38. Tích phân cơ bản (a), kết hợp (b).
Dạng toán 39. Tìm tham số để hàm số bậc 1 trên bậc 1 đơn điệu.
Dạng toán 40. Khối nón.
Dạng toán 41. Lôgarit.
Dạng toán 42. Max, min của hàm trị tuyệt đối có chứa tham số.
Dạng toán 43. Phương trình logarit có chứa tham số.
Dạng toán 44. Nguyên hàm từng phần.
Dạng toán 45. Liên quan đến giao điểm của hai đồ thị.
Dạng toán 46. Tìm cực trị của hàm số hợp f(u(x)) khi biết đồ thị hàm số.
Dạng toán 47. Ứng dụng phương pháp hàm số giải phương trình mũ và logarit.
Dạng toán 48. Tích phân liên quan đến phương trình hàm ẩn.
Dạng toán 49. Tính thể tích khối chóp biết góc giữa hai mặt phẳng.
Dạng toán 50. Tính đơn điệu của hàm số liên kết.

Mỗi dạng toán gồm ba phần: Kiến thức cần nhớ; Bài tập mẫu; Bài tập tương tự và phát triển, có đáp án và lời giải chi tiết.

Tải tài liệu

Be the first to comment

Leave a Reply