Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 96

Giải câu hỏi và bài tập 1,2,3,4 ,5,6,7,8 trang 96 SGK Toán 6 tập 2: Ôn tập phần hình học – Chương 2 toán 6.

1. a) Góc là gì?
b) Góc bẹt là gì?
c) Nêu hình ảnh thực tế của góc, góc bẹt

a) hình tạo bởi hai tia chung

b)  là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau

c) Hình ảnh thực tế của góc vuông như ∠ của: tờ giấy, mặt bàn hình chữ nhật, viên gạch vuông nát nền nhà …v..v
Hình ảnh thực tế của ∠ bẹt như: Thước đo , ∠ tạo bởi kim giờ và kim phút lúc 6 giờ…


2. a) Góc vuông là gì? nhọn là gì? c) tù là gì?

a) có số đo bằng 90º
b) nhỏ hơn góc vuông
c) lớn hơn ∠ vuông như nhỏ hơn ∠ bẹt


3. Vẽ hai góc:

a) phụ nhau
b) bù nhau
c) kề nhau

a) Vẽ ∠xOy có số đo bằng 90º. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox.Oy . Khi đó: hai ∠xOz và ∠zOy là hai ∠ phụ nhau. (hình a)

2016-04-05_142813
b) Vẽ ∠xOy có số đo bằng 180º. Vẽ tia Oz bất kì không trùng với hai tia Ox, Oy. Khi đó: hai ∠xOz và zOy là hai gócbù nhau. (hình b)

2016-04-05_142822
c) Vẽ tia Ox. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz. Khi đó; Hai ∠xOy và xOz là hai góc kề nhau. (hình c)

2016-04-05_142831


Bài 4 trang 96. Vẽ Góc:

a) 60º
b) 135º
c) vuông

 a) Vẽ tia Ox. Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0º của thước.
– Vẽ tia Oy đi qua vạch 60º của thước đo, ta có ∠xOy = 60º

2016-04-05_143304

b) Vẽ tia Oa
Đặt thước đo sao cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Oa và tia Oa đi qua vạch 0º của thước.
– Vẽ tia Ob đi qua vạch 135º của thước đo, ta có ∠aOb = 135º

2016-04-05_143507

c) Vẽ tia Om
– Đặt thước đo sao cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Om và tia Om đi qua vạch 0º của thước
– Vẽ tia On đi qua vạch 90º của thước đo. Ta có ∠mOn = 90º hay ∠mOn là góc vuông

2016-04-05_143553


Bài 5. Vẽ ∠xOy. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. Làm thế nào để chỉ đo hai lần mà biết được số đo của cả ba ∠xOy, yOz, xOz. Có mấy cách làm?

2016-04-05_143930

Cách 1: Đo hai ∠xOz và yOz. Tổng số do hai ∠ này chính là số đo của ∠xOy

Cách 2: Đo ∠xOy và ∠xOz (Hoặc∠yOz) Hiệu số đo hai ∠ này chính là ∠ đo của ∠yOz (hoặc xOz)

Cách 3:  Gọi Oz’ là tia đối của tia Oz. Ta có: yOz + yOz’ = 1800 ; xOz + xOz’ = 1800

Do đó: đo hai ∠yOz’ và xOz’ ta suy ra được số đo hai ∠yOz và xOz. Tổng số đo của hai ∠yOz và xOz là số đo của ∠xOy.


Bài 6 trang 96 – ôn tập chương 2. Cho góc 600 . Vẽ tia phân giác của góc ấy.

2016-04-05_144017

Giả sử xOy = 600 . Gọi Ot là tia phân giác của ∠xOy.

Ta có: xot = xOy/2 = 600/2  = 300

Suy ra cách vẽ hai tia Ot như sau:

Trên một nửa mặt phẳng chứa tia Oy bờ chứa tia Ox vẽ tia Ot sao cho xOt = 300

Khi đó: Ot là tia phân giác của ∠xOy.


7. Tam giác ABC là gì?

Δ ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB,BC,CA khi ba điểm A,B,C không thẳng hàng.


Bài 8. Vẽ đoạn thẳng BC = 3,5cm. Vẽ một điểm A sao cho AB = 3cm, AC = 2,5cm. Vẽ Δ ABC. Đo các góc của Δ ABC.

2016-04-05_144051

– Vẽ đoạn thẳng BC có độ dài 3,5 cm.

– Vẽ cung tròn (B;3cm) và cung tròn (C; 2,5cm) chúng cắt nhau tại A. Vẽ các đoạn thẳng AB,AC ta được Δ ABC.

– Đo các ∠ của Δ ABC, ta được:

∠A = 770; ∠B = 440 ; ∠C = 580

Be the first to comment

Leave a Reply