Bài tập giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số – Lê Bá Bảo


Tài liệu gồm 71 trang, được sưu tầm và tổng hợp bởi thầy giáo Lê Bá Bảo, phân dạng toán và tuyển chọn 114 bài tập giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số, từ cơ bản đến nâng cao, có đáp án và lời giải chi tiết; tài liệu giúp học sinh tự học chương trình Giải tích 12 chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.

+ Dạng toán 1: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (GTLN – GTNN) của hàm số trên khoảng (nửa khoảng / đoạn).
+ Dạng toán 2: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (GTLN – GTNN) của hàm nhiều biến số.
+ Dạng toán 3: Ứng dụng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (GTLN – GTNN) của hàm số giải bài toán thực tế, bài toán tối ưu.
+ Dạng toán 4: Ứng dụng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (GTLN – GTNN) của hàm số giải phương trình, bất phương trình.
+ Dạng toán 5: Bài toán giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (GTLN – GTNN) của hàm số chứa tham số.

Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN