Bài tập tính đơn điệu của hàm số – Diệp Tuân

Tài liệu gồm 84 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Diệp Tuân, tổng hợp lý thuyết, phân dạng toán và chọn lọc bài tập tính đơn điệu của hàm số, giúp học sinh học tốt chương trình Giải tích 12 chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.

Nội dung tài liệu bài tập tính đơn điệu của hàm số – Diệp Tuân:
A. LÝ THUYẾT
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
Dạng toán 1. Xét tính đơn điệu của hàm số.
Dạng toán 2. Xác định tham số m để hàm số y = f(x) đơn điệu trên một khoảng.
+ Loại 1. Xác định tham số để hàm số y = f(x) đơn điệu trên R.
+ Loại 2. Xác định tham số để hàm số y = f(x) đơn điệu trên khoảng (a;b), nữa khoảng (a;+∞).
+ Loại 3. Xác định tham số m để hàm số y = f(x) đơn điệu trên khoảng có độ dài bằng L.Dạng toán 3. Xác định tham số m để phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, hệ bất phương trình có nghiệm.
+ Loại 1. Tìm m để phương trình F(x;m) = 0 có nghiệm trên D.
+ Loại 2. Tìm m để phương trình F(x;m) = 0 có k nghiệm trên D (một nghiệm, hai nghiệm …).
+ Loại 3. Tìm m để bất phương trình F(x;m) >= 0 có nghiệm trên D.
Dạng toán 4. Chứng minh đẳng thức.
Dạng toán 5. Cho đồ thị hàm số f'(x) hoặc bảng biến thiên f'(x), hoặc công thức f'(x) tìm sự đồng biến, nghịch biến của hàm g(u(x)).

Bài tập trong mỗi dạng toán được chia thành các mức độ nhận thức: nhận biết (NB), thông hiểu (TH), vận dụng (VD) và vận dụng cao (VDC).

Tải tài liệu

Be the first to comment

Leave a Reply