Bài toán VD – VDC giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số – Nguyễn Công Định


Tài liệu gồm 130 trang, được tổng hợp và biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Công Định, phân dạng và tuyển chọn các bài toán giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (GTLN – GTNN) ở mức độ vận dụng – vận dụng cao (VD – VDC), có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh học nâng cao chương trình Giải tích 12 chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số và chinh phục điểm 8 – 9 – 10 trong kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán.

+ Dạng toán 1. Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất (GTLN – GTNN) của hàm số theo công thức.
+ Dạng toán 2. Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất (GTLN – GTNN) của hàm nhiều biến.
+ Dạng toán 3. Ứng dụng giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất (GTLN – GTNN) của hàm số giải bài toán thực tế, bài toán tối ưu.
+ Dạng toán 4. Ứng dụng giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất (GTLN – GTNN) của hàm số tìm số nghiệm của phương trình và bất phương trình.

Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN