Bộ đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch Corona

Bộ đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 4 dành cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ ở nhà chống dịch bệnh.

Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a. 45, 32, 12, 67

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

b. 34, 67, 19

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

c. 140, 150,160, 110, 30

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

Bài 2 :Đội I sửa được 45m đường, đội II sửa được 49m đường. Đội III sửa được số mét đường bằng trung bình cộng số mét đường của đội I và đội II đã sửa. Hỏi cả ba đội sửa được bao nhiêu mét đường?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Bài 3: Đợt đầu cửa hàng nhận về 270 m vải. Đợt 2 cửa hàng nhận nhiều hơn  30m. Đợt ba nhận số m vải bằng hai đợt đầu. Hỏi trung bình mỗi đợt cửa hàng nhận bao nhiêu m vải?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Bài 4: Tuổi của mẹ và tuổi của con cộng lại là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi

Tóm tắt   Tuổi mẹ   ……………………………………………………………………….

Tuổi con ………………………………………………………………………..

Giải      ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Bài 5: Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 5 ô tô đầu mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

……… ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Bài 6 :Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 240m, chiều rộng bằng nửa chiều dài. Tính chu vi và diện tích của sân vận động đó .

……… ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Bài 7: Một kho có 6 tấn 3 tạ gạo tẻ và gạo nếp, trong đó số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 7 tạ gạo.Hỏi trong kho có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?

….còn nữa.

Be the first to comment

Leave a Reply