Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán – Hoàng Xuân Nhàn

Bộ đề thi gồm tổng cộng 154 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Hoàng Xuân Nhàn, tuyển tập 05 đề ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán năm học 2019 – 2020.

Đề số 01
+ Mục tiêu: 5 – 8 điểm.
+ Nội dung: 05 câu tổ hợp, xác suất, dãy số, cấp số, quan hệ vuông góc – 12 câu khảo sát hàm số – 09 câu mũ và logarit – 05 câu nguyên hàm, tích phân – 05 câu số phức – 03 câu thể tích khối đa diện – 05 câu nón, trụ, cầu – 06 câu hệ tọa độ Oxyz.
Đề số 02
+ Mục tiêu: 5 – 8 điểm.
+ Nội dung: 05 câu tổ hợp, xác suất, dãy số, cấp số, quan hệ vuông góc – 12 câu khảo sát hàm số – 09 câu mũ và logarit – 05 câu nguyên hàm, tích phân – 05 câu số phức – 03 câu thể tích khối đa diện – 05 câu nón, trụ, cầu – 06 câu hệ tọa độ Oxyz.
Đề số 03
+ Mục tiêu: 5 – 8 điểm.
+ Nội dung: 05 câu tổ hợp, xác suất, dãy số, cấp số, quan hệ vuông góc – 11 câu khảo sát hàm số – 06 câu mũ và logarit – 07 câu nguyên hàm, tích phân – 05 câu số phức – 04 câu thể tích khối đa diện – 05 câu nón, trụ, cầu – 07 câu hệ tọa độ Oxyz.Đề số 04
+ Mục tiêu: 7 – 10 điểm.
+ Nội dung: 5 câu khảo sát hàm số – 3 câu mũ và logarit – 04 câu nguyên hàm, tích phân – 04 câu số phức – 05 câu thể tích khối đa diện, khối nón, trụ, cầu – 04 câu hệ tọa độ Oxyz.
Đề số 05
+ Mục tiêu: 7 – 10 điểm.
+ Nội dung: 5 câu khảo sát hàm số – 3 câu mũ và logarit – 04 câu nguyên hàm, tích phân – 04 câu số phức – 05 câu thể tích khối đa diện, khối nón, trụ, cầu – 04 câu hệ tọa độ Oxyz.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Tải tài liệu

Be the first to comment

Leave a Reply