Chuyên đề khối đa diện và thể tích của chúng – Phạm Hoàng Long

Tài liệu gồm 133 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phạm Hoàng Long, tóm tắt lý thuyết, công thức cần ghi nhớ và bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện và thể tích của chúng, giúp học sinh học tốt chương trình Hình học 12 chương 1 và ôn thi THPT Quốc gia môn Toán.

Mục lục tài liệu chuyên đề khối đa diện và thể tích của chúng – Phạm Hoàng Long:
Bài 1. Khối đa diện.
1. Các định nghĩa.
2. Cách tính thể tích khối đa diện.
3. Nhắc lại kiến thức cũ.
3.1. Hệ thức trong tam giác.
3.2. Diện tích một số hình phẳng.
4. Các dạng bài tập nhận diện khối đa diện.
+ Dạng 1. Nhận diện các khối đa diện.
+ Dạng 2. Tính chất đối xứng của hình đa diện.
+ Dạng 3. Các tính chất khác của đa diện.
+ Dạng 4. Phân chia, lắp ghép khối đa diện.
Bài 2. Hình chóp.
1. Định nghĩa hình chóp.
2. Công thức.
3. Các dạng toán hình chóp.
+ Dạng 1. Khối chóp có một cạnh bên vuông góc với đáy.
+ Dạng 2. Khối chóp có một mặt bên vuông góc với đáy.
+ Dạng 3. Khối chóp đều.
3.1. Khối chóp tứ giác đều.
3.2. Khối chóp tam giác đều.
3.3. Các khối chóp đa giác đều khác.
+ Dạng 4. Khối tứ diện.
+ Dạng 5. Khối chóp khác.
+ Dạng 6. Tỉ lệ thể tích trong hình chóp.Bài 3. Hình lăng trụ.
1. Định nghĩa hình lăng trụ.
2. Các dạng toán hình lăng trụ.
+ Dạng 1. Hình lập phương.
+ Dạng 2. Hình hộp chữ nhật.
+ Dạng 3. Lăng trụ đứng đáy tứ giác.
3.1. Đáy hình vuông.
3.2. Đáy hình bình hành – hình thoi.
+ Dạng 4. Lăng trụ đứng đáy tam giác.
4.1. Đáy tam giác thường.
4.2. Đáy tam giác vuông cân.
4.3. Đáy tam giác vuông.
4.4. Đáy tam giác đều.
4.5. Đáy tam giác cân.
+ Dạng 5. Hình hộp.
+ Dạng 6. Khối lăng trụ xiên.
+ Dạng 7. Tỉ lệ khối lăng trụ.
Bài 4. Ứng dụng và max – min (GTLN – GTNN).
Tải tài liệu

Be the first to comment

Leave a Reply