Chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian – Huỳnh Đức Khánh

Tài liệu gồm 108 trang được biên soạn bởi thầy Huỳnh Đức Khánh, tóm tắt lý thuyết và tuyển chọn các dạng bài trắc nghiệm chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh khối 12 học tốt chương trình Hình học 12 chương 3 và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán.

Khái quát nội dung chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian – Huỳnh Đức Khánh:
BÀI SỐ 1. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.
A. Lý thuyết
1. Tọa độ của điểm và của vectơ.
2. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ.
3. Tích vô hướng của hai vectơ.
4. Tích có hướng của hai vectơ.
5. Phương trình mặt cầu.
B. Các dạng toán và bài tập trắc nghiệm
Dạng 1. Tọa độ của vectơ.
Dạng 2. Tọa độ của điểm.
Dạng 3. Tích có hướng của hai vectơ.
Dạng 4. Phương trình mặt cầu.

BÀI SỐ 2. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG.
A. Lý thuyết
1. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.
2. Phương trình tổng quát của mặt phẳng.
3. Vị trí tương đối.
4. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.B. Các dạng toán và bài tập trắc nghiệm
Dạng 1. Viết phương trình mặt phẳng.
Dạng 2. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng.
Dạng 3. Vị trí tương đối.
Dạng 4. Góc giữa hai mặt phẳng.
Dạng 5. Tìm điểm thỏa điều kiện cho trước.

BÀI SỐ 3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.
A. Lý thuyết
1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng.
2. Phương trình tham số của đường thẳng.
3. Vị trí tương đối.
B. Các dạng toán và bài tập trắc nghiệm
Dạng 1. Viết phương trình mặt phẳng.
Dạng 2. Viết phương trình đường thẳng.
Dạng 3. Hình chiếu – khoảng cách.
Dạng 4. Vị trí tương đối.
Dạng 5. Góc.
Dạng 6. Tìm điểm thỏa điều kiện cho trước.

Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: GIA SƯ TOÁN
+ Email: giasutoan.vn@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply