Chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz – Lê Văn Đoàn


Tài liệu gồm 178 trang, được biên soạn bởi nhóm Toán thầy Lê Văn Đoàn: Ths. Lê Văn Đoàn – Ths. Trương Huy Hoàng – Ths. Nguyễn Tiến Hà – Bùi Sỹ Khanh – Nguyễn Đức Nam – Đỗ Minh Tiến, phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm (có đáp án) thuộc chương trình Hình học 12 chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz.

Mục lục tài liệu chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz – Lê Văn Đoàn:
CHỦ ĐỀ 1. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.
+ Dạng toán 1. Bài toán liên quan đến véctơ và độ dài đoạn thẳng.
+ Dạng toán 2. Bài toán liên quan đến trung điểm và trọng tâm.
+ Dạng toán 3. Bài toán liên quan đến hai véctơ bằng nhau.
+ Dạng toán 4. Hai véctơ cùng phương và ba điểm thẳng hàng.
+ Dạng toán 5. Nhóm bài toán liên quan đến hình chiếu và điểm đối xứng.
+ Bài tập về nhà 1.
+ Bài tập về nhà 2.
+ Dạng toán 6. Bài toán liên quan đến tích vô hướng.
+ Dạng toán 7. Bài toán liên quan đến tích có hướng.
+ Dạng toán 8. Xác định các yếu tố cơ bản của mặt cầu.
+ Dạng toán 8. Viết phương trình mặt cầu dạng cơ bản.
+ Bài tập về nhà 1.
+ Bài tập về nhà 2.
CHỦ ĐỀ 2. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG.
+ Dạng toán 1. Xác định các yếu tố cơ bản của mặt phẳng.
+ Dạng toán 2. Khoảng cách, góc và vị trí tương đối.
+ Bài tập về nhà 1.
+ Bài tập về nhà 2.
+ Dạng toán 2. Viết phương trình mặt phẳng.
+ Bài tập về nhà 1.
+ Bài tập về nhà 2.
CHỦ ĐỀ 3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.
+ Dạng toán 1. Xác định các yếu tố cơ bản của đường thẳng.
+ Dạng toán 2. Góc.
+ Dạng toán 3. Khoảng cách.
+ Dạng toán 4. Vị trí tương đối.
+ Bài tập về nhà 1.
+ Bài tập về nhà 2.
+ Dạng toán 5. Viết phương trình đường thẳng.
+ Bài tập về nhà 1.
+ Bài tập về nhà 2.
+ Bài tập về nhà 3.
+ Dạng toán 6. Hình chiếu, điểm đối xứng và bài toán liên quan.
+ Bài tập về nhà.
+ Dạng toán 7. Bài toán cực trị và một số bài toán khác.Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN