Chuyên đề tiếp tuyến và sự tiếp xúc của đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo


Tài liệu gồm 62 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo (giáo viên Toán trường THPT Đặng Huy Trứ, tỉnh Thừa Thiên Huế), tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải các dạng toán chuyên đề tiếp tuyến và sự tiếp xúc của đồ thị hàm số trong chương trình Giải tích 12 chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.

I – LÝ THUYẾT
1. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số.
2. Điều kiện tiếp xúc của hai đồ thị hàm số.
II – MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP
+ Dạng toán 1. Viết phương trình tiếp tuyến tại tiếp điểm.
+ Dạng toán 2. Viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước.
+ Dạng toán 3. Viết phương trình tiếp tuyến khi biết hệ số góc của tiếp tuyến.
+ Dạng toán 4. Hai đồ thị tiếp xúc.
III – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ LUYỆN
IV – ĐỀ TỔNG ÔN TẬP

Xem thêm:
+ Bài toán viết phương trình tiếp tuyến – Nguyễn Hữu Học
+ Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Cao Văn TuấnTải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN