Chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số – Trần Hùng Tráng


Tài liệu gồm 55 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Hùng Tráng, chọn lọc bài tập dạng điền khuyết và trắc nghiệm chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, giúp học sinh tự học chương trình Giải tích 12 chương 1.

CHỦ ĐỀ 1: SỰ BIẾN THIÊN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
+ Bài tập nhận biết sự đồng biến nghịch biến của hàm số.
+ Bảng biến thiên.
+ Đồ thị.
+ Xét tính đơn điệu của hàm số trên một khoảng (đoạn) khi biết hàm y’.
+ Xét tính đơn điệu của hàm số trên một khoảng (đoạn).CHỦ ĐỀ 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.
+ Bài tập tìm cực trị của hàm số.
+ Khái niệm cực trị hàm số.
+ Bảng biến thiên.
+ Đồ thị.
+ Tìm cực trị của hàm số biết hàm y’.
+ Tìm cực trị của hàm số.
+ Tìm cực trị của hàm số thỏa điều kiện.
+ Đường thẳng nối hai điểm cực trị của hàm bậc ba.
CHỦ ĐỀ 3: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT.
+ Khái niệm + bảng biến thiên + đồ thị.
+ Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên một khoảng (đoạn).
Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN