Đề cương học kỳ 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội


Đề cương học kỳ 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội gồm 14 trang, liệt kê các nội dung kiến thức Toán 12 trọng tâm học sinh cần ôn tập và tuyển chọn một số bài toán trắc nghiệm + tự luận tiêu biểu, giúp học sinh rèn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi HK1 Toán 12 năm học 2020 – 2021.

I. Kiến thức ôn tập
1. Giải tích 12: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.
2. Hình học 12: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón.
II. Luyện tập
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan.
1. Giải tích 12.
2. Hình học 12.
Phần 2. Tự luận.
1. Giải tích 12.
2. Hình học 12.Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH