Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Vinschool – Hà Nội


Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Vinschool – Hà Nội gồm 10 trang, trình bày những kiến thức trọng tâm cùng các bài tập điển hình mà học sinh cần lưu ý để chuẩn bị cho kỳ thi HK1 Toán 11 năm học 2020 – 2021.

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Đại số và Giải tích 11
+ Hàm số lượng giác, các phương pháp giải phương trình lượng giác cơ bản, phương trình lượng giác thường gặp, phương trình lượng giác có điều kiện.
+ Hai quy tắc đếm cơ bản, hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp, nhị thức Niu-tơn.
+ Xác suất cổ điển của biến cố.
2. Hình học 11
+ Phương pháp xác định một mặt phẳng, giao tuyến của hai mặt phẳng, xác định giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng, thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng, chứng minh ba đường thẳng đồng quy, chứng minh ba điểm thẳng hàng.
+ Các phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song, đường thẳng song song với mặt phẳng, hai mặt phẳng song song.

II. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Phần 1. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.
Phần 2. Tổ hợp và xác suất.
Phần 3. Hình học không gian.

III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Ghi chú:
1. Học sinh làm đề cương vào một cuốn vở riêng và nộp lại cho GVBM.
2. Các bài đánh dấu * là các bài dành cho lớp nâng cao, lớp cơ bản không bắt buộc.Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH