Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh


Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh gồm 92 trang, tuyển chọn một số bài toán trắc nghiệm và tự luận tiêu biểu, giúp học sinh khối 12 rèn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi HK1 Toán 12 sắp tới.

A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
1. Tính đơn điệu của hàm số.
2. Cực trị của hàm số.
3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.
4. Tiệm cận của đồ thị hàm số.
5. Khảo sát sự biến thiên của hàm số.
6. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số.
7. Sự tương giao của hai đồ thị hàm số.
II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
1. Lũy thừa và hàm số lũy thừa.
2. Lôgarit.
3. Hàm số mũ và hàm số lôgarit.
4. Phương trình mũ và phương trình lôgarit.
5. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit.
III. KHỐI ĐA DIỆN, KHỐI TRỤ, KHỐI NÓN, KHỐI CẦU.
1. Tính thể tích khối chóp, khối lăng trụ, khối đa diện.
2. Tính thể tích khối nón, khối trụ, khối tròn xoay.
3. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình trụ, hình nón. Thiết diện của hình nón, khối nón.
4. Các bài toán liên quan đến mặt cầu, khối cầu.
B. PHẦN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMTải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH