Đề khảo sát 8 tuần lần 1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Bảo Yên 2 – Lào Cai

Ngày … tháng 11 năm 2019, trường THPT số 2 Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng 8 tuần môn Toán 12 lần thứ nhất năm học 2019 – 2020.

Đề khảo sát 8 tuần lần 1 Toán 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Bảo Yên 2 – Lào Cai có mã đề 950, đề gồm 07 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi nhằm kiểm tra lại một số kiến thức Toán 11 trọng tâm cùng với các kiến thức Toán 12 học sinh vừa học.

Trích dẫn đề khảo sát 8 tuần lần 1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Bảo Yên 2 – Lào Cai:
+ Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có chiều cao bằng 4 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi M, N và P lần lượt là tâm của các mặt bên ABB’A’, ACC’A’ và BCC’B’. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằng?+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (minh họa như hình vẽ bên). Khoảng cách từ trung điểm M của CD đến mặt phẳng (SAC) bằng?
+ Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 23 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số lẻ bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Be the first to comment

Leave a Reply