Đề khảo sát chất lượng Toán 10 lần 1 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Hưng Yên


Ngày … tháng 12 năm 2020, trường THPT chuyên Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên tổ chức kỳ thi kiểm tra đánh giá chất lượng lớp 10 môn Toán năm học 2020 – 2021 lần thứ nhất.

Đề khảo sát chất lượng Toán 10 lần 1 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Hưng Yên được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm, đề gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề).

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Toán 10 lần 1 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Hưng Yên:
+ Chọn khẳng định đúng.
A. Vectơ là một đường thẳng có hướng. B. Vectơ là một đoạn thẳng không phân biệt điểm đầu và điểm cuối.
C. Vectơ là một đoạn thẳng có hướng. D. Vectơ là một đoạn thẳng.
+ Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của AB. Tìm điểm M thỏa mãn hệ thức MA + MB + 2MC = 0.
A. M là trung điểm của BC. B. M là trung điểm của IC.
C. M là trung điểm của IA. D. M là điểm trên cạnh IC sao cho IM = 2MC.
+ Lớp 10 A có 45 học sinh, trong đó có 25 em thích môn Văn, 20 em thích môn Toán, 18 em thích môn Tiếng Anh, 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả ba môn. Hỏi số em thích chỉ một môn trong ba môn trên là bao nhiêu?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNGTải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH