Đề khảo sát THPTQG lần 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường chuyên Vĩnh Phúc

Ngày … tháng 11 năm 2019, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng các môn thi Trung học Phổ thông Quốc gia lần 1 môn Toán lớp 10 năm học 2019 – 2020.

Đề khảo sát THPTQG lần 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường chuyên Vĩnh Phúc có mã đề 897, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút, đề thi gồm có 05 trang, đây là kỳ thi được tổ chức thường xuyên qua các năm lớp 10 – lớp 11 – lớp 12, nhằm có sự chuẩn bị lâu dài cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát THPTQG lần 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường chuyên Vĩnh Phúc:
+ Cho tam giác đều ABC có trọng tâm G. Điểm M tùy ý nằm trong tam giác. Gọi D, E, F lần lượt là điểm đối xứng với M qua BC, CA, AB; X, Y, Z là các điểm đối xứng với M qua các trung điểm của BC, CA, AB. Khẳng định nào sau đây đúng?
+ Một vật có trọng lượng P = 20N được đặt trên một mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng α = 30 độ (hình vẽ). Khi đó độ lớn của các lực N, FP lần lượt là bao nhiêu?+ Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 6cm. Biết tập hợp các điểm M thỏa mãn |MA + 2MB + 3MC| = |MA + 2MB – 3MC| là một đường tròn. Hỏi đường tròn đó có bán kính bằng bao nhiêu?
+ Hàm số y = ax + b có đồ thị là đường thẳng (d). Biết (d) đi qua điểm M(2;3) sao cho khoảng cách từ O tới đường thẳng (d) là lớn nhất. Tính T = 3a + 2b.
+ Cho tam giác ABC có AB = 3, BC = 6, CA = 7. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. G là trọng tâm tam giác. Khẳng định nào sau đây đúng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Be the first to comment

Leave a Reply