Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 trường THPT Phú Xuyên A – Hà Nội

GIASUTOAN.VN giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 trường THPT Phú Xuyên A – Hà Nội, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề bất đẳng thức và bất phương trình, đề kiểm tra gồm có 3 trang với 25 câu trắc nghiệm khách quan, học sinh có 45 phút để làm bài kiểm tra, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 trường THPT Phú Xuyên A – Hà Nội:
+ Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình x – 3 > 0.
+ Nhị thức f(x) = 2x – 4 luôn âm trong khoảng nào sau đây?
+ Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền chứa điểm nào trong các điểm sau?

Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: GIA SƯ TOÁN
+ Email: giasutoan.vn@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply