Đề kiểm tra 45′ Đại số 10 HK2 năm 2019 – 2020 trường THPT Thanh Miện – Hải Dương


Ngày 13 tháng 05 năm 2020, trường THPT Thanh Miện, tỉnh Hải Dương tổ chức kiểm tra chung 45 phút môn Đại số 10 giai đoạn học kỳ 2 năm học 2019 – 2020, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề bất đẳng thức và bất phương trình.

Đề kiểm tra 45′ Đại số 10 HK2 năm 2019 – 2020 trường THPT Thanh Miện – Hải Dương mã đề 131 gồm có 03 trang với 25 câu trắc nghiệm, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 45′ Đại số 10 HK2 năm 2019 – 2020 trường THPT Thanh Miện – Hải Dương:
+ Cho biểu thức f(x) = (x^2 – 4x + 4)(x + 3)/5x. Trong khoảng (0;2), f(x) mang dấu gì?
A. Không âm. B. Dương. C. Âm. D. Không dương.
+ Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích 36cm2, hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất bằng?
A. 12cm. B. 144cm. C. 24cm. D. 26cm.+ Cho bất phương trình 4√(x + 1)(3 – x) ≤ x^2 – 2x + m – 3. Xác định m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x ∈ −[ 1;3].
+ Cho x và y là hai số thực thỏa mãn x2 + y2 = 1. Gọi M và m là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = (2 – 2xy + y^2)/(4x^2 – 3xy + y^2). Tính giá trị A = M^2 + m^2.
+ Cho a là số thực bất kì, P = 2a/(a^2 + 1). Bất đẳng thức nào sau đây đúng với mọi a?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: GIA SƯ TOÁN
+ Email: giasutoan.vn@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply