Đề kiểm tra 45 phút Hình học 12 chương 3 năm 2019 – 2020 trường Thanh Miện – Hải Dương


GIASUTOAN.VN giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh khối 12 mã đề 001 đề kiểm tra 45 phút Hình học 12 chương 3 năm học 2019 – 2020 trường THPT Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; đề thi gồm 04 trang với 25 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 45 phút Hình học 12 chương 3 năm 2019 – 2020 trường Thanh Miện – Hải Dương:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + y + 2z – 13 = 0 và điểm A(1;2;-1). Mặt cầu (S) đi qua A, tiếp xúc với mặt phẳng (P) và có bán kính nhỏ nhất. Điểm I(a;b;c) là tâm của mặt cầu (S), tính giá trị của biểu thức T = a^2 + 2b^2 + 3c^2.+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(0;1;2), mặt phẳng (α): x – y + z = 0 và (S): (x – 3)^2 + (y – 1)^2 + (z – 2)^2 = 16. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A, vuông góc với (α) và đồng thời (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Biết phương trình tổng quát của (P) là: ax + by + cz + 1 = 0. Tính tổng a + b + c.
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(1;2;3), B(3;4;4). Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng 2x + y + mz – 1 = 0 bằng độ dài đoạn thẳng AB.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN