Đề kiểm tra chất lượng HK2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh

Ngày … tháng 05 năm 2020, trường THPT Yên Phong 1, tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2019 – 2020.

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Phong 1 – Bắc Ninh mã đề 231 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Phong 1 – Bắc Ninh:
+ Trong mặt phẳng Oxy cho nửa đường tròn tâm O. Parabol có đỉnh trùng với tâm O (trục đối xứng là trục tung) cắt nửa đường tròn tại hai điểm A, B như hình vẽ. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi nửa đường tròn và Parabol (phần gạch sọc).+ Cho hàm số f(x) liên tục trên [a;b]. Hãy chọn khẳng định đúng:
A. Hàm số luôn có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn [a;b].
B. Hàm số không có giá trị lớn nhất trên đoạn [a;b].
C. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất trên đoạn [a;b].
D. Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu trên đoạn [a;b].
+ Cho hình nón bán kính đáy bằng 4. Biết rằng khi cắt hình nón đã cho bởi mặt phẳng đi qua trục ta được thiết diện là một tam giác đều. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Tải tài liệu

Be the first to comment

Leave a Reply