Đề kiểm tra Đại số 10 chương 4 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương


Đề kiểm tra Đại số 10 chương 4 năm học 2019 – 2020 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương gồm 10 câu trắc nghiệm và 04 câu tự luận, thời gian làm bài là 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề bất đẳng thức và bất phương trình, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra Đại số 10 chương 4 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Tìm điều kiện xác định của bất phương trình √(2x + 6) > 3 + 2√(2x + 6).
+ Cho f(x) = (m + 1)x^2 – 2(m + 1)x – 1. Tìm m để bất phương trình f(x) > 0 vô nghiệm.
+ Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì f(x) = x^2 – 2x + 3 luôn dương?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN