Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Sáng thứ Ba ngày 17 tháng 12 năm 2019, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ thi kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 11 năm học 2019 – 2020, nhằm đánh giá tình hình học tập môn Toán của học sinh khối 11 trong giai đoạn học kỳ 1 năm học 2019 – 2020.

Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bắc Ninh gồm có 01 trang, đề được biên soạn theo hình thức tự luận với 05 bài toán, thời gian học sinh làm bài thi HK1 là 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Từ một tập gồm 10 câu hỏi trong đó có 4 câu lý thuyết và 6 câu bài tập, người ta tạo thành các đề thi. Biết rằng một đề thi phải gồm 3 câu hỏi trong 10 câu hỏi trên.
a. Hỏi có bao nhiêu cách tạo ra các đề thi.
b. Tính xác suất để trong một đề thi phải có ít nhất một câu lý thuyết và một câu bài tập.+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: 2x – y – 1 = 0. Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo véctơ u(3;-1).
+ Cho hình chóp S.ABC. Gọi K, N lần lượt là trung điểm của SA, BC. Điểm M thuộc cạnh SC sao cho SM = SC.
a. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (KMN) và (SBC). b. Tìm giao điểm của đường thẳng AC và mặt phẳng (KMN).
c. Gọi H là giao điểm của đường thẳng AB và mặt phẳng (KMN). Chứng minh rằng ba đường thẳng KH, MN, SB đồng quy.

Be the first to comment

Leave a Reply