Đề kiểm tra ĐS&GT 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Tân Lược – Vĩnh Long

Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm học 2019 – 2020 trường THPT Tân Lược – Vĩnh Long có mã đề 001, đề gồm 4 trang với 20 câu trắc nghiệm – chiếm 8 điểm và 2 câu tự luận – chiếm 2 điểm, thời gian làm bài là 45 phút, đề kiểm tra có đáp án phần trắc nghiệm (được gạch chân).

Trích dẫn đề kiểm tra ĐS&GT 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Tân Lược – Vĩnh Long:
+ Cho phương trình tanx/(sinx + 1) = 0. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Điều kiện xác định của phương trình là: ∀x thuộc R.
B. Điều kiện xác định của phương trình là: sinx khác -1.
C. Điều kiện xác định của phương trình là: sinx khác -1 và cosx khác 0.
D. Điều kiện xác định của phương trình là: cosx khác 0.+ Cho đồ thị hàm số y = cos2x có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Trên đoạn [0;pi/4] hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1.
B. Trên đoạn [0;pi/4] hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng -1.
C. Trên R hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1.
D. Trên R hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng -1.
+ Cho hàm số y = tanx có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hàm số đồng biến trên (-pi/2;0).
B. tanx > 0 với mọi x thuộc (0;pi/2).
C. Đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành tại một điểm.
D. Đồ thị hàm số nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng nên hàm số y = tanx là hàm số lẻ.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Be the first to comment

Leave a Reply