Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên

Ngày … tháng 10 năm 2019, trường THPT Triệu Quang Phục, tỉnh Hưng Yên tổ chức kiểm tra định kỳ Giải tích 12 bài số 1 học kỳ 1 năm học 2019 – 2020.

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên mã đề 201, đề gồm 20 câu trắc nghiệm và 02 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số và đồ thị, đề kiểm tra có đáp án và lời giải.

Trích dẫn đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên:
+ Cho hàm số y = x^3 – 6x^2 + 9x – 1 và các mệnh đề sau:
(1) Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;1) và (3;+∞), nghịch biến trên khoảng (1;3).
(2) Hàm số đạt cực đại tại x = 3 và đạt cực tiểu tại x = 1.
(3) Hàm số có yCĐ + 3yCT = 0.
(4) Hàm số có bảng biến thiên và đồ thị như hình vẽ.
Tìm số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên.
+ Cho hàm số: y = x^4 – 2(m – 1)x^2 + m^2 – 2m. Tìm m để đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác có có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 1.
+ Cho hàm số y = x^4 + 4x^2 + 2. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?
A. Hàm số không có cực trị. B. Hàm số có cực đại và cực tiểu.
C. Hàm số có cực đại và không có cực tiểu. D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: GIA SƯ TOÁN
+ Email: giasutoan.vn@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply