Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

Nhằm giúp giáo viên bộ môn và nhà trường nắm được chất lượng học tập của học sinh khối 11, vừa qua, trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kiểm tra định kỳ Toán 11 giai đoạn giữa học kỳ 1 năm học 2019 – 2020.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Chí Thanh – TP HCM gồm có 04 bài toán, thời gian làm bài 60 phút, đề kiểm tra được biên soạn theo dạng đề tự luận, nội dung kiểm tra thuộc các chủ đề: hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, tổ hợp và xác suất, đề kiểm tra có lời giải chi tiết.Trích dẫn đề kiểm tra giữa HK1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Chí Thanh – TP HCM:
+ Giải các phương trình lượng giác sau.
+ Từ các chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 2.
+ Một hộp đựng 5 bi đỏ, 7 bi xanh và 11 bi vàng. Người ta lấy ngẫu nhiên 4 viên bi từ hộp đó. Hỏi có bao nhiêu cách lấy để trong 4 viên bi được lấy ra có đủ 3 màu?
+ Tìm số tự nhiên n thỏa: 2nCn-1 – nC2 + n = 0.

Be the first to comment

Leave a Reply