Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Đinh Tiên Hoàng – BR VT

Ngày … tháng 11 năm 2019, trường THPT Đinh Tiên Hoàng, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 giai đoạn giữa học kỳ 1 năm học 2019 – 2020.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Đinh Tiên Hoàng – BR VT có mã đề 001, đề gồm có 04 trang với 50 câu trắc nghiệm khách quan, mỗi câu có 04 đáp án để lựa chọn, thời gian học sinh làm bài là 90 phút, nội dung đề xoay quanh các kiến thức Toán 12 học sinh đã học, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Đinh Tiên Hoàng – BR VT:
+ Cho hình chóp S.ABC. Trên 3 cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy 3 điểm A′, B′, C′ sao cho SA’ = 1/2.SA, SB’ = 1/3.SB, SC’ = 1/3.SC. Gọi V và V′ lần lượt là thể tích của các khối S.ABC và A’B’C’.ABC. Khi đó tỷ số V’/V là?+ Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [−3;5] để đường thẳng d: y = m(x – 1) + 1 cắt đồ thị hàm số y = -x^3 + 3x – 1 tại ba điểm phân biệt. Tính tích các phần tử của S.
+ Cho hàm số f(x), hàm số y = f'(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ bên. Bất phương trình f(x)

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Be the first to comment

Leave a Reply