Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

Nhằm giúp giáo viên bộ môn và nhà trường nắm được chất lượng học tập của học sinh khối 12, vừa qua, trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kiểm tra định kỳ Toán 12 giai đoạn giữa học kỳ 1 năm học 2019 – 2020.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Chí Thanh – TP HCM gồm có 03 trang, thời gian làm bài 60 phút, đề kiểm tra được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm kết hợp tự luận, nội dung kiểm tra thuộc các chủ đề hàm số và đồ thị, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Chí Thanh – TP HCM:
+ Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số y = -x^3 + 3mx + 1 có hai điểm cực trị A, B sao cho tam giác OAB vuông tại O, O là gốc tọa độ.
+ Cho hàm số y = x^3 – 2x^2 + (1 – m)x + m (Cm) với m là tham số thực. Tìm m để đồ thị hàm số (Cm) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.+ Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục và có bảng biến thiên sau. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng -1. B. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 2.
C. Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 1. D. Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng -1 và 1.
+ Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: f(x) = x^4 – 8x^2 + 15 trên đoạn [-1;3].
+ Cho hàm số y = f(x). Hàm số y = f'(x) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi hàm số y = g(x) = f(2 – x) nghịch biến trên khoảng?

Be the first to comment

Leave a Reply