Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi

Ngày 19 tháng 10 năm 2019, trường THPT chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kỳ kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2019 – 2020, nhằm khảo sát chất lượng học tập của học sinh khối 11 theo từng giai đoạn cụ thể, để đánh giá sự tiến bộ của các em.

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi có mã đề A381, đề thi được sử dụng cho các lớp 11 chuyên Hóa học, lớp 11 chuyên Vật lý, lớp 11 chuyên Sinh học, lớp 11 chuyên Tin học, đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm kết hợp tự luận, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi:
+ Cho các mệnh đề:
(1) Hàm số y = sinx và y = cosx cùng đồng biến trên khoảng (3pi/2;2pi).
(2) Đồ thị hàm số y = 2019sinx + 10cosx cắt trục hoành tại vô số điểm.
(3) Đồ thị hàm số y = tanx và y = cotx trên khoảng (0;π) chỉ có một điểm chung.
(4) Với x ∈ (pi;3pi/2) các hàm số y = tan(π – x), y = cot(π – x), y = sin(π – x) đều nhận giá trị âm.
Trong các mệnh đề trên, số mệnh đề sai là?
+ Tìm số giá trị nguyên của m thuộc đoạn [−2019; 2019] để phương trình sau có nghiệm: 2sin2x + (m – 1)cos2x = (m + 1).
+ Gọi a là nghiệm của phương trình 2(cosx)^2 + cosx – 1 = 0 trên khoảng (0;π/2). Tính cos2a.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Be the first to comment

Leave a Reply