Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Khuyến – Nam Định

Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 10 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Khuyến – Nam Định mã đề 101, đề thi gồm 02 phần: phần trắc nghiệm gồm 25 câu – chiếm 5 điểm, phần tự luận gồm 04 câu – chiếm 5 điểm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi nhằm kiểm tra tổng quát kiến thức Toán 10 giai đoạn giữa HK1 năm học 2019 – 2020.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Khuyến – Nam Định:
+ Khi một quả bóng được đá lên nó sẽ đạt độ cao nào đó rồi rơi xuống đất. Biết quỹ đạo của quả bóng là một đường parabol trong mặt phẳng tọa độ Oxy có phương trình h = at^2 + bt + c (a < 0) trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi quả bóng được đá lên và h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1 m và sau 1 giây thì nó đạt độ cao 6,5 m; sau 4 giây nó đạt độ cao 5 m. Tính tổng 2a + b + c.+ Cho tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn đẳng thức 2|MA – CA| = |AC – AB – CB|. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. M trùng với B. B. M là trung điểm đoạn BC.
C. M thuộc đường tròn tâm A, bán kính BC. D. M thuộc đường tròn tâm C, bán kính BC.
+ Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?
A. 8 là số chính phương. B. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
C. Buồn ngủ quá!. D. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau.
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm A(m − 1;2), B(2;5 − 2m), C(m − 3;4). Tính giá trị của tham số m để A, B, C thẳng hàng.
+ Cho tập A = {0;2;4;6}. Hỏi tập A có bao nhiêu tập con có 2 phần tử?

Be the first to comment

Leave a Reply