Đề kiểm tra Hình học 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Thanh Miện – Hải Dương

GIASUTOAN.VN giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh khối 11 mã đề 104 và mã đề 910 đề kiểm tra Hình học 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Thanh Miện – Hải Dương, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 25 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra Hình học 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Thanh Miện – Hải Dương:
+ Giả sử phép dời hình f biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’. Xét các mệnh đề sau:
(I): Trọng tâm tam giác ABC biến thành trọng tâm tam giác A’B’C’.
(II): Trực tâm tam giác ABC biến thành trực tâm tam giác A’B’C’.
(III): Tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác ABC lần lượt biến thành tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác A’B’C’.
Số mệnh đề đúng trong 3 mệnh đề trên là?
+ Cho tam giác ABC đều, điểm M nằm trong tam giác ABC thỏa mãn MA^2 + MB^2 = MC^2, nhận xét nào sau đây đúng?
A. Góc AMB bằng 30 độ. B. Góc AMB bằng 150 độ.
C. Không tìm được điểm M thỏa mãn. D. M, A, B thẳng hàng.
+ Phép vị tự V(O;k) biến M thành M’. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Nếu k < 0 thì MO và MM’ cùng hướng.
B. Nếu k = 2 thì M’ là trung điểm của OM.
C. Nếu k = 1 thì M ≡ M’.
D. Nếu k = -1 thì M và M’ đối xứng nhau qua O.+ Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của phép dời hình?
A. Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng có độ dài gấp k lần đoạn thẳng ban đầu (k khác 1).
B. Biến đường tròn thành đường tròn bằng nó.
C. Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến tia thành tia.
D. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng bảo toàn thứ tự của ba điểm đó.
+ Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. Phép tịnh tiến biến một đường tròn thành một đường tròn có cùng bán kính.
B. Phép tịnh tiến luôn biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song với nó.
C. Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
D. Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Be the first to comment

Leave a Reply