Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm học 2019 – 2020 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương mã đề 604 gồm 03 trang với 25 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút (1 tiết học), nội dung kiểm tra thuộc chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD có ba đỉnh A(2;1;-1), B(3;0;1), C(2;-1;3) và đỉnh D nằm trên tia Oy. Tìm tọa độ đỉnh D biết thể tích tứ diện ABCD bằng 5.+ Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. Mặt cầu tâm I(2;-3;-4) tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy) có phương trình x^2 + y^2 + z^2 – 4x + 6y + 8z + 13 = 0.
B. Mặt cầu (S) có phương trình x^2 + y^2 + z^2 – 2x – 4y – 6z = 0 cắt trục Ox tại A (khác gốc tọa độ O). Khi đó tọa độ là A(2;0;0).
C. Mặt cầu (S) có phương trình (x – a)^2 + (y – b)^2 + (z – c)^2 = R^2 tiếp xúc với trục Ox thì bán kính mặt cầu (S) là r = √(b^2 + c^2).
D. x^2 + y^2 + z^2 + 2x – 2y – 2z + 10 = 0 là phương trình mặt cầu.
+ Trong không gian Oxyz, cho điểm E(1;1;-1). Gọi A, B và C là hình chiếu vuông góc của E trên các trục tọa độ Ox, Oy, Oz. Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng (ABC)?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Tải tài liệu

Be the first to comment

Leave a Reply