Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

Ngày … tháng 12 năm 2019, trường THPT Kim Liên – Hà Nội tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng cuối HK1 môn Toán lớp 10 năm học 2019 – 2020.

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Kim Liên – Hà Nội có mã đề 101, đề gồm 02 bài thi: bài thi trắc nghiệm gồm 25 câu, chiếm 5,0 điểm, học sinh làm bài trong 45 phút; bài thi tự luận gồm 03 câu, chiếm 5,0 điểm, học sinh làm bài trong 45 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Kim Liên – Hà Nội:
+ Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề “Mọi động vật đều di chuyển”?
A. Có ít nhất một động vật di chuyển. B. Có ít nhất một động vật không di chuyển.
C. Mọi động vật đều không di chuyển. D. Mọi động vật đều đứng yên.
+ Cho tam giác ABC. Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn |MB – MC| = |BM – BA|.
A. Đường tròn tâm A, bán kính BC. B. Đường thẳng qua A và song song với BC.
C. Đường thẳng AB. D. Trung trực đoạn BC.+ Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề?
A. 3 là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất. B. Đề thi hôm nay khó quá!
C. Một tam giác cân thì mỗi góc đều bằng 60o phải không? D. Các em hãy cố gắng học tập!
+ Cho hình chữ nhật ABCD có AD = a, AB = x (x > 0), K là trung điểm của AD.
a) Biểu diễn AC, BK theo AB, AD.
b) Tìm x theo a để AC ⊥ BK.
c) Đặt hình chữ nhật ABCD trong hệ trục tọa độ Oxy sao cho A(1;5), C(6;0). Gọi I là giao điểm của BK và AC, tìm tọa độ điểm I.
+ Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có x con cá (x thuộc Z+) thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là 480 − 20x (gam). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau mỗi vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?

Be the first to comment

Leave a Reply