Đề kiểm tra kiến thức Toán 12 năm 2020 lần 3 trường chuyên KHTN – Hà Nội

Thứ Bảy ngày 06 tháng 06 năm 2020, trường THPT chuyên KHTN – Đại học KHTN – ĐHQG Hà Nội tổ chức kỳ thi kiểm tra kiến thức Toán 12 năm học 2019 – 2020 lần thi thứ ba.

Đề kiểm tra kiến thức Toán 12 năm 2020 lần 3 trường chuyên KHTN – Hà Nội mã đề 123 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài thi là 90 phút, kỳ thi nhằm rèn luyện kiến thức cho học sinh khối 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán, đề thi có đáp án mã đề 123, 234, 456, 789.

Trích dẫn đề kiểm tra kiến thức Toán 12 năm 2020 lần 3 trường chuyên KHTN – Hà Nội:
+ Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại C, AB = 2a và góc tạo bởi hai mặt phẳng (ABC’) và (ABC) bằng 60 độ. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của A’C’ và BC. Mặt phẳng (AMN) chia khối lăng trụ thành hai phần. Thể tích của phần nhỏ bằng?+ Một công ty may mặc có hai hệ thống máy may chạy song song. Xác suất để hệ thống máy may thứ nhất hoạt động tốt là 90%, hệ thống thứ hai hoạt động tốt là 85%. Công ty chỉ có thể hoàn thành đơn hàng đúng hạn nếu ít nhất một trong hai hệ thống máy may hoạt động tốt. Xác suất để công ty hoàn thành đơn hàng đúng hạn là?
+ Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Gọi M, N, P, Q, R, S là tâm các mặt của hình lập phương. Thể tích khối bát diện đều tạo bởi sáu đỉnh M, N, P, Q, R, S bằng?
Tải tài liệu

Be the first to comment

Leave a Reply