Đề kiểm tra lần 2 HK1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Khuyến – Bình Phước

Đề kiểm tra một tiết lần 2 học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Khuyến – Bình Phước là đề kiểm tra Hình học 11 chương 1, nội dung kiểm tra: phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng, đề có mã đề 1121 và 1122, gồm 14 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, có đáp án (được đánh dấu màu đỏ).

Trích dẫn đề kiểm tra lần 2 HK1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Khuyến – Bình Phước:
+ Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.
B. Phép dời hình biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
C. Phép dời hình biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.
D. Phép dời hình biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm.+ Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sai?
A. Phép dời là phép đồng dạng tỉ số k khác 1.
B. Phép đồng dạng biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.
C. Phép vị tự tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số |k|.
D. Phép đồng dạng bảo toàn độ lớn góc.
+ Phát biểu nào sau đây sai?
A. Phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
B. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
C. Phép vị tự tỉ số k biến đường tròn bán kính R thành đường tròn có cùng bán kính R.
D. Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Be the first to comment

Leave a Reply