Đề kiểm tra một tiết ĐS&GT 11 chương 2 trường THPT số 1 Bảo Yên – Lào Cai

Nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra tổng kết cuối chương II Đại số và Giải tích 11: tổ hợp và xác suất, trường THPT số 1 Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tổ chức kiểm tra tập trung Đại số và Giải tích 11 chương 2 năm học 2019 – 2020.

Đề kiểm tra một tiết ĐS&GT 11 chương 2 trường THPT số 1 Bảo Yên – Lào Cai gồm có 02 mã đề: đề số 01 và đề số 02, đề kiểm tra gồm có 02 trang được biên soạn theo dạng trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm có 10 câu, chiếm 05 điểm, phần tự luận gồm có 03 câu, chiếm 05 điểm, học sinh có 45 phút (tương ứng thời gian của 1 tiết học) để hoàn thành bài kiểm tra, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra một tiết ĐS&GT 11 chương 2 trường THPT số 1 Bảo Yên – Lào Cai:
+ Cho một hộp kín trong có chứa 3 quả cầu màu đỏ, 4 quả cầu màu xanh. Nhặt ra 3 quả cầu. Xác suất đề nhặt được 3 quả cầu cùng màu là?
+ Một chi đoàn có 15 đoàn viên trong đó có 8 nam và 7 nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra 4 đoàn viên của chi đoàn đó để lập một đội thanh niên tình nguyện?+ Cho một hộp kín có chứa 4 bi xanh, 5 bi vàng. Nhặt ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất của các biến cố:
a. Ba viên bi chọn ra có cùng màu.
b. Ba viên bi lấy ra có ít nhất 1 viên bi xanh.
+ Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau tạo thành từ các chữ số đã cho.
+ Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Xác suất để tổng số chấm trên hai lần gieo bằng 8 là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Be the first to comment

Leave a Reply