Đề kiểm tra năng lực giáo viên Toán năm 2019 – 2020 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh

Thứ Bảy ngày 19 tháng 10 năm 2019, trường THPT Yên Phong số 1, tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ kiểm tra năng lực giáo viên Toán năm học 2019 – 2020, kỳ thi nhằm giúp nhà trường nắm vững và nâng cao chất lượng chuyên môn của giáo viên bộ môn Toán.

Đề kiểm tra năng lực giáo viên Toán năm 2019 – 2020 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh mã đề 945, đề gồm có 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề có cấu trúc tương tự đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán.

Trích dẫn đề kiểm tra năng lực giáo viên Toán năm 2019 – 2020 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh:
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R, hàm số y = f'(x) liên tục trên R, hàm số y = f'(x + 2019) cắt trục hoành tại các điểm có hoành độ a, b, c là các số nguyên và có đồ thị như hình vẽ. Gọi m1 là số giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = g(x) = f(x^2 – 2x + m) nghịch biến trên khoảng (1;2), m2 là số giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = h(x) = f(x^2 – 4x + m) đồng biến trên khoảng (1;2). Khi đó m1 + m2 bằng?+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a;b]. Cho các mệnh đề sau:
1) Phương trình f(x) = 0 luôn có nghiệm trên đoạn [a;b].
2) Nếu f(a) = b, f(b) = a với a, b khác 0, a khác b thì phương trình f(x) = x có nghiệm trên khoảng (a;b).
3) Phương trình f(x) = (f(a) + 2f(b))/3 luôn có nghiệm trên đoạn [a;b].
4) Nếu hàm số y = f(x) có tập giá trị là [a;b] thì phương trình f(x) = x luôn có nghiệm trên [a;b].
Số mệnh đề đúng là?
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt cầu (S1): (x + 4)^2 + y^2 + z^2 = 16, (S2): (x + 4)^2 + y^2 + z^2 = 36 và điểm A(4;0;0). Đường thẳng d di động nhưng luôn tiếp xúc với (S1) đồng thời cắt (S2) tại hai điểm B, C. Tam giác ABC có thể có diện tích lớn nhất là bao nhiêu?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Be the first to comment

Leave a Reply