Đề kiểm tra Toán 10 bài số 5 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương


Đề kiểm tra Toán 10 bài số 5 năm học 2019 – 2020 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương là đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 chương 3: phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy; đề kiểm tra được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm với 25 câu hỏi và bài toán, có đáp án (được gạch chân và tô màu đỏ).

Trích dẫn đề kiểm tra Toán 10 bài số 5 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Vectơ n được gọi là vectơ pháp tuyến của đường thẳng ∆ khi nào?
A. n ≠ 0.
B. n vuông góc với ∆.
C. n ≠ 0 và giá của n vuông góc với ∆.
D. n song song với vectơ chỉ phương của ∆.
+ Tam giác ABC có AB = 9cm, AC = 12cm và BC = 15cm. Khi đó đường nào của tam giác có độ dài là 7,5cm?
A. Trung tuyến từ đỉnh B. B. Trung tuyến từ đỉnh A.
C. Trung tuyến từ đỉnh C. D. Đường cao từ đỉnh A.
+ Hình bình hành có một cạnh là 5 hai đường chéo là 6 và 8. Tính độ dài cạnh kề với cạnh có độ dài bằng 5.
+ Tam giác ABC vuông cân tại A và nội tiếp trong đường tròn tâm O bán kính R. Biết r = 2 là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Khi đó R bằng?
+ Cho tam giác DEF có DE = DF = 10 cm và EF = 12 cm. Gọi I là trung điểm của cạnh EF. Đoạn thẳng DI có độ dài là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN