Đề KSCL thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 3 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc

Ngày … tháng 07 năm 2020, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán lần thứ ba, giúp học sinh khối 12 ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm học 2019 – 2020.

Đề KSCL thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 3 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc mã đề 301 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, học sinh làm bài trong 90 phút.

Trích dẫn đề KSCL thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 3 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc:
+ Đề kiểm tra 15 phút môn Toán có 10 câu trắc nghiệm. Biết rằng mỗi câu có bốn phương án trả lời, trong đó có một phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm. Một thí sinh làm cả 10 câu, mỗi câu chọn một phương án. Tính xác suất để thí sinh đó đạt từ 8,0 điểm trở lên.+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác lồi và góc tạo bới các mặt phẳng (SAB), (SBC), (SCD), (SDA) với mặt đáy lần lượt là 90 độ, 60 độ, 60 độ, 60 độ. Biết rằng tam giác SAB vuông cân tại S, AB = a và chu vi tứ giác ABCD là 9a. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.
+ Cho hình chóp S.ABC có mặt đáy là tam giác đều cạnh bằng 2 và hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABC) là điểm H nằm trong tam giác ABC sao cho AHB = 150 độ, BHC = 120 độ, CHA = 90 độ. Biết tổng diện tích mặt cầu ngoại tiếp các hình chóp S.HAB, S.HBC, S.HCA là 124π/3. Tính thể tích khối chóp S.ABC.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Tải tài liệu

Be the first to comment

Leave a Reply