Đề KSCL Toán 10 thi THPT QG 2020 lần 2 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc

Ngày 24 tháng 05 năm 2020, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng các môn thi THPT Quốc gia lần thứ hai năm học 2019 – 2020 dành cho học sinh khối lớp 10.

Đề KSCL Toán 10 thi THPT QG 2020 lần 2 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc có mã đề 123, đề thi có 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL Toán 10 thi THPT QG 2020 lần 2 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc:
+ Cho đoạn thẳng AB có độ dài 2a và số k2. Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức MA.MB = k2 là?
A. Đường tròn đường kính AB. B. Đường tròn tâm là trung điểm của AB và bán kính bằng k2 + a2.
C. Đường trung trực của đoạn thẳng AB. D. Đường tròn tâm là trung điểm của AB và bán kính bằng √(k2 + a2).
+ Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oth, trong đó t là thời gian (tính bằng giây), kể từ khi quả bóng được đá lên; h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1,2m. Sau đó 1 giây, nó đạt độ cao 8,5m và 2 giây sau khi đá lên, nó ở độ cao 6m.+ Cho tam giác ABC. Khi đó vị trí của điểm M để biểu thức MA.MB + MB.MC + MC.MA đạt giá trị nhỏ nhất là?
A. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. B. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
C. Trực tâm tam giác ABC. D. Trọng tâm tam giác ABC.
+ Từ hai vị trí A và B của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh C của ngọn núi. Biết rằng độ cao AB bằng 70m, phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang góc 30 độ, phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang góc 15 độ 30 phút. Khi đó chiều cao của ngọn núi so với mặt đất (làm tròn đến hàng đơn vị) bằng?
+ Từ đồ thị hàm số y = x^2 – 4x + 3 ta thực hiện những bước biến đổi sau để được đồ thị hàm số y = x^2 – 6x + 5.
A. Tịnh tiến sang phải 1 đơn vị và tịnh tiến xuống dưới 3 đơn vị.
B. Tịnh tiến sang trái 1 đơn vị và tịnh tiến lên trên 4 đơn vị.
C. Đối xứng qua trục Ox và tịnh tiến sang trái 1 đơn vị.
D. Đối xứng qua trục Oy và tịnh tiến lên trên 3 đơn vị.
Tải tài liệu

Be the first to comment

Leave a Reply