Đề minh họa thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh trường Lômônôxốp 2020-2021


Đề minh họa khảo sát năng lực vào lớp 6 môn Tiếng Anh trường THCS và THPT Lômônôxốp, Hà Nội năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 45 phút.

Đề minh họa thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh trường Lômônôxốp 2020-2021

Đề minh họa thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh trường Lômônôxốp 2020-2021-1

Đề minh họa thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh trường Lômônôxốp 2020-2021-2

Đề minh họa thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh trường Lômônôxốp 2020-2021-3

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của Gia sư Hà Nội.

The post Đề minh họa thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh trường Lômônôxốp 2020-2021 appeared first on Gia sư Hà Nội.

Be the first to comment

Leave a Reply