Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 quận Hoàng Mai 2014-2015


Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 quận Hoàng Mai, Hà Nội năm học 2014-2015. Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 quận Hoàng Mai 2014-2015

Hướng dẫn chấm Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 quận Hoàng Mai 2014-2015:

Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 quận Hoàng Mai 2014-2015-1

Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 quận Hoàng Mai 2014-2015-2

Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 quận Hoàng Mai 2014-2015-3

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của Gia sư Hà Nội.

The post Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 quận Hoàng Mai 2014-2015 appeared first on Gia sư Hà Nội.

Be the first to comment

Leave a Reply