Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 THCS Đỗ Động 2015-2016


Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9, trường THCS Đỗ Động, huyện Thanh Oai, Hà Nội năm học 2015-2016. Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 THCS Đỗ Động 2015-2016

Hướng dẫn chấm và đáp án Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 trường THCS Đỗ Động 2015-2016:

Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 THCS Đỗ Động 2015-2016-1

Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 THCS Đỗ Động 2015-2016-2

Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 THCS Đỗ Động 2015-2016-3

Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 THCS Đỗ Động 2015-2016-4

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của Gia sư Hà Nội.

The post Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 THCS Đỗ Động 2015-2016 appeared first on Gia sư Hà Nội.

Be the first to comment

Leave a Reply