Đề thi chuyên đề Toán 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc

Ngày … tháng 01 năm 2019, trường THPT Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi kiểm tra chuyên đề môn Toán 11 lần thứ hai năm học 2019 – 2020.

Đề thi chuyên đề Toán 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc gồm có 02 trang với 12 câu trắc nghiệm và 05 câu tự luận, thời gian làm bài 120 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi chuyên đề Toán 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD). Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đường thẳng d đi qua S và song song với AB và CD. B. Đường thẳng d đi qua S và song song với AD và BC.
C. Đường thẳng d trùng với đường thẳng SO. D. Đường thẳng d nằm trong mặt phẳng ABCD.
+ Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Hàm số y = cos x có tập xác định là R. B. Hàm số y = tan x là hàm số lẻ.
C. Hàm số y = sin x tuần hoàn với chu kỳ T = 2pi. D. Hàm số y = cot x là hàm số chẵn.+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh SA, SD, BC.
a) Tìm giao điểm của đường thẳng MC với mặt phẳng (SBD).
b) Tìm giao tuyến d của hai mặt phẳng (MNO) và (SCD). Chứng minh d song song với mặt phẳng (SBC).
+ Các mặt của một con xúc sắc được đánh số từ 1 đến 6. Người ta gieo con xúc sắc 3 lần liên tiếp và nhân các con số nhận được trong mỗi lần gieo với nhau. Tính xác suất để tích thu được là một số chia hết cho 6.
+ Biết tổng của ba hệ số của ba số hạng thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong khai triển (x^3 + 1/x^2)^n bằng 11. Tìm hệ số của số hạng chứa x2.

Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: GIA SƯ TOÁN
+ Email: giasutoan.vn@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply