Đề thi giữa HK1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Phong 1 – Bắc Ninh

Ngày … tháng 11 năm 2019, trường THPT Yên Phong số 1, tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ thi kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2019 – 2020, nhằm khảo sát chất lượng môn Toán 11 theo định kỳ để theo dõi tiến trình học tập của học sinh.

Đề thi giữa HK1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Phong 1 – Bắc Ninh mã đề 136, đề gồm có 02 trang với 25 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề thi giữa HK1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Phong 1 – Bắc Ninh:
+ Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
A. Phép đối xứng tâm có vô số điểm biến thành chính nó.
B. Phép đối xứng tâm không biến điểm nào thành chính nó.
C. Phép đối xứng tâm có đúng một điểm biến thành chính nó.
D. Phép đối xứng tâm có đúng hai điểm biến thành chính nó.
+ Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 9 lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 3 gồm 7 chữ số đôi một khác nhau sao cho các chữ số 2; 0; 1; 9 luôn có mặt và xếp theo thứ tự đó từ trái sang phải, đồng thời chữ số 9 không đứng ở hàng đơn vị.+ Lớp 11A trường THPT Yên Phong số 1, tỉnh Bắc Ninh có 25 bạn nữ và 20 bạn nam. Có tất cả bao nhiêu cách chọn 5 bạn làm nhiệm vụ giống nhau sao cho có cả nam và nữ, đồng thời số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ?
+ Cho hình lục giác đều ABCDEF nội tiếp đường tròn tâm O. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O, góc quay α với 0
+ Phép vị tự tâm O tỉ số k = 1 là phép nào trong các phép sau đây?
A. Phép đối xứng tâm. B. Phép đối xứng trục.
C. Phép quay một góc khác kπ . D. Phép đồng nhất.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Be the first to comment

Leave a Reply