Đề thi giữa HK1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Chu Văn An – Phú Yên


Đề thi giữa HK1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THCS & THPT Chu Văn An – Phú Yên gồm 03 trang với 24 câu trắc nghiệm và 04 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Ma trận chi tiết đề thi giữa HK1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THCS & THPT Chu Văn An – Phú Yên:
1. Phần trắc nghiệm
+ Tập xác định của hàm số lượng giác.
+ Tính chẵn – lẻ của hàm số lượng giác.
+ Tính tuần hoàn, tìm chu kỳ của hàm số lượng giác.
+ Phương trình sinx = a không tham số.
+ Phương trình cosx = a không tham số.
+ Điều kiện tham số để phương trình cơ bản có nghiệm.
+ Bài toán về số nghiệm, tổng nghiệm.
+ Phương trình bậc nhất và quy về bậc nhất không tham số.
+ Phương trình bậc hai và quy về bậc hai không tham số.
+ Phương trình a.sinx + b.cosx = c.
+ Phương trình đẳng cấp đối với sinx và cosx.
+ Quy tắc nhân.
+ Bài toán kết hợp quy tắc cộng và nhân.
+ Câu hỏi lý thuyết về công thức, tính chất P, A, C.
+ Bài toán đếm sử dụng P, A, C.
+ Bài toán đếm liên quan đến hình học.
+ Xác định phép tịnh tiến, đếm số phép tịnh tiến.
+ Tìm ảnh hoặc tạo ảnh khi thực hiện phép tịnh tiến bằng hình ảnh trực quan (quan hệ hình học).
+ Tìm ảnh hoặc tạo ảnh qua phép quay khi biết tọa độ, biết phương trình.
+ Câu hỏi lý thuyết.
+ Tìm ảnh, tạo ảnh qua phép vị tự liên quan đến tọa độ, phương trình.
+ Câu hỏi lý thuyết.
+ Xác định ảnh, tạo ảnh khi thực hiện phép đồng dạng.
2. Phần tự luận
+ Tập giá trị và GTLN – GTNN của hàm số lượng giác.
+ Phương trình lượng giác thường gặp (chứa tham số).
+ Chọn người / vật (thuần tổ hợp).
+ Phương trình ảnh, tạo ảnh của đường tròn qua phép vị tự.Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN