Đề thi giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Huệ – Bà Rịa – Vũng Tàu


Đề thi giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Huệ – Bà Rịa – Vũng Tàu được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 40 câu, chiếm 08 điểm, phần tự luận gồm 02 câu, chiếm 02 điểm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 356, 972, 979, 644, 647, 895.

Trích dẫn đề thi giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Huệ – Bà Rịa – Vũng Tàu:
+ Cho một tấm nhôm hình vuông MNPQ cạnh 6. Người ta muốn cắt một hình thang ABCD (AD // BC; MA = 2; NB = 3) như hình vẽ. Tìm tổng x + y (x = MD; y = PC) để diện tích hình thang ABCD đạt giá trị nhỏ nhất.
+ Mặt phẳng (ACC’) chia khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ thành các khối đa diện nào?
A. Hai khối lăng trụ tam giác ABD.A’B’D’ và BCD.B’C’D’.
B. Hai khối chóp tứ giác C’.ABCD và C’.ABB’A’.
C. Hai khối chóp tam giác C’.ABC và C’.ACD.
D. Hai khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ và ACD.A’C’D’.
+ Cho hàm số y = x^4 – 2x^2 + 2020 có đồ thị (C). Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?
A. Đồ thị (C) nhận trục tung làm trục đối xứng. B. Đồ thị (C) có đúng một điểm cực tiểu.
C. Đồ thị (C) có ba điểm cực trị. D. Đồ thị (C) đi qua điểm A(0;2020).Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH