Đề thi giữa kì 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Trung học Thực hành ĐHSP – TP HCM


Thứ Tư ngày 28 tháng 10 năm 2020, trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra môn Toán 12 giai đoạn giữa học kì 1 năm học 2020 – 2021.

Đề thi giữa kì 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Trung học Thực hành ĐHSP – TP HCM mã đề 121 gồm 04 trang với 25 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút.

Trích dẫn đề thi giữa kì 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Trung học Thực hành ĐHSP – TP HCM:
+ Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây ĐÚNG?
A. Đồ thị hàm số y = f(x) có hai đường tiệm cận đứng và một đường tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số y = f(x) có hai đường tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số y = f(x) không có đường tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số y = f(x) chỉ có đúng hai đường tiệm cận là hai trục tọa độ.
+ Cho hàm số y = f(x) xác định trên R và có đạo hàm f'(x) = (x + 1)(x^2 – 1). Mệnh đề nào sau đây ĐÚNG?
A. Hàm số đạt cực đại tại điểm x = -1. B. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = -1.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = 1. D. Hàm số đạt cực đại tại điểm x = 1.
+ Cho một hình đa diện. Tìm khẳng định SAI trong các khẳng định sau?
A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh. B. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt.
C. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh. D. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH